AbegotLabs

Fem el que ens agrada, i com a nosaltres ens agrada.
Apliquem experiència, dedicació i afecte.
Convertim les idees en software.

Els projectes

La primera de les idees que ha sortit del nostre laboratori és Fomunity, el lloc on tots els aficionats i professionals de la fotografia troben una gran quantitat de concursos en els que participar.

L'equip

Angel Daniel Calderón Tamayo Des de CEO fins a noi dels encàrrecs, passant per CTO, desenvolupador i BOFH.
Rosa Maria Figueras Ferrer Smart Investor

L'empresa

Abegot Labs, SL
info@abegot.com
Vilanova i la Geltrú, Barcelona
Catalunya, Espanya